Minister Zdrowia powołał zespół ds. badań klinicznych

autor - Dorota Brzosko

Zarządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał Zespół do spraw opracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych. Zespół został powołany w celu opracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie badań klinicznych  produktów leczniczych. W szczególności do zadań Zespołu należeć będzie opracowanie rozwiązań dostosowujących polskie przepisy prawne do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. U. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1-76). Powyższy Zespół stanowi organ pomocniczy dla Ministra Zdrowia.

Przewodniczącym Zespołu został Pan Krzysztof Ładna zajmujący stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Treść zarządzenia jest dostępna pod adresem:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/56/akt.pdf


Autor: Dorota Brzosko – prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.freeimages.com